Udržitelnost

Koncept udržitelného rozvoje obecně je postaven na třech hlavních pilířích – environmentálním, sociálním a ekonomickém.

Proto je všechny tři bereme v potaz i my.

 

Jít cestou udržitelnosti má smysl

Jednou ze základních definic udržitelného rozvoje je, že se jedná o „takový rozvoj, který naplňuje potřeby současných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat své potřeby generacím budoucím“. Chceme, aby naše děti vedly spokojený a plnohodnotný život, a proto pro nás má tento princip smysl.
Stejně jako šetrnost k životnímu prostředí je pro nás důležitá také rovina sociální. Zajímají nás naši zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci i místní komunita. Víme, že bez nich a jejich spokojenosti se neobejdeme. Proto se všemi jednáme férově a s úctou k jejich odvedené práci. Snažíme se o budování kvalitních dlouhodobých vztahů s otevřenou a transparentní komunikací, a to jak směrem k zákazníkům, zaměstnancům, tak i dodavatelům.

 

Udržitelný model fungování

Najet na takový model není jednoduché a nejde to ze dne na den. Zároveň tato cesta vyžaduje nemalé investice v podobě času a energie. Věříme ale, že ve výsledku se to nám všem vyplatí. Udržitelný provoz totiž ze své podstaty funguje mnohem efektivněji. Například proto, že neplýtvá zdroji a přibližuje se principům tzv. cirkulární ekonomiky.

 

Podpora lokálních producentů

Již od začátku bylo naší vizí odebírat co nejvíce surovin od místních pěstitelů a výrobců a tím se řídíme stále. Daří se nám tak více a více zkracovat naše dodavatelské řetězce a snižovat objem transportu. Rádi podporujeme lokální ekonomiku. Seznamujeme se napřímo s producenty a farmáři. To je svět, který chceme i v rámci našeho cateringu podporovat a rozvíjet.

 

Naše zelená zahrádka

V našem sídle v Ostré plánujeme i vertikální zahradu a také využití bylinek od Botanicu. Zajímáme se zároveň o možnost založení kompostu a jeho dalšího využití. Částečně si pěstujeme i jedlé květy, které v našem cateringu využíváme.

 

Udržitelnost na našich akcích

Pracujeme i na konceptu udržitelných akcí, který neustále zdokonalujeme. Pro jejich úspěch je nejdůležitější komunikace a pochopení celého konceptu všemi zúčastněnými.
Hlavním cílem je tedy event bez plastů, s minimálním odpadem a maximální chutí ze suroviny od lokálních dodavatelů. Hosty vedeme k tomu, aby nic nevyhazovali a co nedojí, aby si odnesli domů. Na to jim na akcích slouží ekologicky odbouratelné menu boxy. Navíc všechny zúčastněné vyzýváme, aby zbytečně neplýtvali nádobím. Je i možnost přinést si například vlastní kelímek, který host používá po celou dobu akce.
Z hlediska nádobí je dle našeho názoru vždy nejlepší kombinace toho klasického s ekologicky odbouratelným jednorázovým. Vždy je ale kladen důraz na maximální omezení plýtvání. Bohužel současná konzumní společnost na koncept udržitelnosti přechází velice pomalu, a tak, jak již bylo řečeno, se vše neobejde bez důsledné a jasné komunikace vůči všem zúčastněným. A to jak z naší strany, tak ze strany organizátorů akcí.

 

Petra Pavičová, zakladatelka FoodIN