Skip to main content
Čeština

Catering z udržitelných zdrojů

Catering z udržitelných zdrojů

Koncept udržitelného rozvoje obecně je postaven na třech hlavních pilířích – environmentálním, sociálním a ekonomickém. Proto i my v rámci udržitelnosti bereme tyto tři oblasti v potaz.

Jít cestou udržitelnosti má smysl

Jednou ze základních definic udržitelného rozvoje je, že se jedná o „takový rozvoj, který naplňuje potřeby současných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat své potřeby generacím budoucím“. Chceme, aby naše děti vedli spokojený a plnohodnotný život, a proto pro nás udržitelnost má smysl.

Stejně jako šetrnost k životnímu prostředí je pro nás důležitá také rovina sociální. Zajímají nás naši zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci či místní komunita. Víme, že bez nich a jejich spokojenosti se neobejdeme. Proto se všemi jednáme férově a s úctou k jejich odvedené práci. Snažíme se o budování kvalitních dlouhodobých vztahů s otevřenou a transparentní komunikací a to jak směrem k zákazníkům, zaměstnancům, tak i dodavatelům.

Udržitelný model fungování

Najet na udržitelný model fungování není jednoduché a nejde to ze dne na den. Zároveň tato cesta vyžaduje nemalé investice v podobě času a energie. Věříme ale, že ve výsledku se to nám všem vyplatí. Udržitelný provoz totiž ve výsledku ze své podstaty funguje mnohem efektivněji. Například proto, že neplýtvá zdroji a přibližuje se principům cirkulární ekonomiky.

Podpora lokálních producentů

Již od začátku bylo naší hlavní vizí odebírat co nejvíce surovin od místních pěstitelů a výrobců a tím se řídíme stále. Daří se nám tak více a více zkracovat naše dodavatelské řetězce a snižovat objem transportu. Rádi podporujeme lokální ekonomiku. Seznamujeme se napřímo s producenty a farmáři. To je svět, který chceme i v rámci našeho cateringu podporovat a rozvíjet.

Naše zelená zahrádka

Areál Battistovy cihelny jsme oživili bylinkovou zahrádkou a v příštím roce se navíc chystáme na další rozšiřování v tomto směru. Zajímáme se také o možnost založení kompostu a jeho dalšího využití. Částečně si pěstujeme i jedlé květy, které při našem cateringu využíváme.

Udržitelnost na akcích

Pracujeme i na konceptu udržitelných akcí, který neustále zdokonalujeme. Pro úspěch takové akce je nejdůležitější komunikace a pochopení celého konceptu a jeho cílů všemi zúčastněnými.

Hlavním cílem takové akce je event bez plastů s minimálním odpadem a maximální chutí ze suroviny od lokálních dodavatelů. Hosty vedeme k tomu, aby nic nevyhazovali a co nedojí, aby si odnesli domů. K tomu jim na akcích slouží ekologicky odbouratelné menu boxy. Navíc všechny zúčastněné vyzýváme, aby zbytečně neplýtvali nádobím a skleničkami. Je i možnost přinést si například vlastní kelímek, který host používá po celou dobu akce.

Z hlediska nádobí je dle našeho názoru vždy nejlepší kominace toho klasického s ekologicky odbouratelným jednorázovým. Vždy je ale kladen důraz na maximální omezení plýtvání. Bohužel současná konzumní společnost na koncept udržitelnosti přechází velice pomalu, a tak jak již bylo řečeno, vše se neobejde bez důsledné a jasné komunikace vůči všem zúčastněným. A to jak z naší strany, tak ze strany organizátorů akcí.

Petra Pavičová, zakladatelka FoodIN

1200x0-towidth-80-dscf2620resultresized
1200x0-towidth-80-dscf1973resized
1200x0-towidth-80-dscf2605resultresized
1200x0-towidth-80-jan0994resized
1200x0-towidth-80-jan2893resized
1200x0-towidth-80-jan2931resizedresized
1200x0-towidth-80-jan2939resized
1200x0-towidth-80-img4411dxodxoweb
1200x0-towidth-80-jan9023resized
1200x0-towidth-80-jan9590resized